Dental Hygiene Calendar

Nov
22
All Day | Monday, Nov. 22, 2021 to All Day | Friday, Nov. 26, 2021
Hillsboro
Fall break for the School of Dental Hygiene is November 22-26. 
Nov
24
Noon | Wednesday, Nov. 24, 2021 to 5 p.m. | Friday, Nov. 26, 2021
Enjoy the Thanksgiving Holiday, starting Wednesday, Nov. 24 at noon. 
Dec
10
All Day | Friday, Dec. 10, 2021
Hillsboro
Fall term 2021 for the School of Dental Hygiene ends on Dec. 10. 
Jul
29
All Day | Friday, July 29, 2022
Hillsboro
The end of summer term 2022 for the dental hygiene program school is July 29.
Aug
1
All Day | Monday, Aug. 1, 2022 to All Day | Friday, Aug. 5, 2022
Hillsboro
Examinations for dental hygiene school summer 2022 term are August 1-5.